2015 – 2020

Lp Nazwa systemu Informatycznego Termin Zbiory Danych Uwagi
1. Kadry-Płace 2015 pracownicy UO Zrealizowano
2. Socjalna Baza Danych 2015 pracownicy UO Zrealizowano
3. ALEPH 2016 czytelnicy BG UO Zrealizowano
4. socjolab.uni.opole.pl 2016 studenci – absolwenci;
kontrachenci
Zrealizowano
8. Fakturowanie 2017 studenci
pracownicy
kontrachenci UO
 Zrealizowano
9. Finansowo-Księgowy (FK) 2017 studenci
pracownicy
kontrachenci UO
 Zrealizowano
10. Płatnik 2017 studenci
pracownicy
kontrachenci UO
 Zrealizowano
11. PKZP 2017 studenci
pracownicy
kontrachenci UO
 Zrealizowano
12. Rejestr zakupu VAT 2017 studenci
pracownicy
kontrachenci UO
 Zrealizowano
13. iBiznes24 2017 studenci
pracownicy
kontrachenci UO
 Zrealizowano
14. ING BusinessOnLine 2017 studenci
pracownicy
kontrachenci UO
 Zrealizowano
15. PekaoBIZNES24 2017 studenci
pracownicy
kontrachenci UO
 Zrealizowano
5. USOS 2018 studenci
pracownicy
6. USOS Web 2018 studenci
pracownicy
7. USOS/SRS 2018 studenci
pracownicy
16. ABI 2.0 2019 pracownicy UO
17. POL-on 2019 studenci
pracownicy
18. IRK 2019 kandydaci na studia
19. E-learning 2019 studenci
pracownicy
20. Nowo uruchomione systemy + przetwarzanie DO w sposób Tradycyjny (Villa Academica) 2020 studenci
pracownicy
kontrachenci UO
goście Villa Academica
Domy Studenckie Villa Academica
21. MS Office w ramach pozostałych sprawdzeń