Dane osobowe

oznaczają WSZELKIE informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); .

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;miczne, kulturowe lub społeczne.
(art. 4 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ….. (RODO))… Czytaj więcej ->

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Najgebauer

Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole

tel: +48 77 452 7099
email: iod@uni.opole.pl
email: najgebauer@uni.opole.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola