Dane osobowe

są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 677)… Czytaj więcej ->

Kontakt

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Jacek Najgebauer

Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
pok. 114
tel: +48 77 452 7099
email: najgebauer@uni.opole.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

CI UO